G2018016千赢国际娱乐官网智慧互动设备项目更正公告

发布者:胡京林发布时间:2018-06-06浏览次数:13设置

各潜在报价人:
    现对G2018016千赢国际娱乐官网智慧互动设备采购项目做如下更正:
    智慧黑板,数量2套;配套白板软件,数量1套;扩声系统(含功放,无线麦克风,音响),数量1套;多媒体讲桌,数量1套;中控,数量1套。其余未对原文件做更正的,仍参照原文件执行。
    原文件地址:http://www.edoodz.com/2018/0601/c706a74878/page.htm

                                                           资产处
                                                         2018年6月6日


返回原图
/